×

لیست آگهی ها


نوع آگهی:
دسته ضایعات
موقعیت:
عنوان:

خرید و فروش انواع شمش قلع و سرب و لحیم

نوع آگهی: آگهی فروش
دسته: ضایعات سبک
وزن:نامحدود
قیمت:
موقعیت: شوش
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸

خریدار خاک قلع و سرب

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات سبک
وزن:نامحدود
قیمت: توافقی
موقعیت: شوش
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸

فروش ضایعات آهن

نوع آگهی: آگهی فروش
دسته: ضایعات روغنی
وزن:1000تن
قیمت: توافقی
موقعیت:
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸

ضایعات حلب کهنه یکدست

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات حلب کهنه
وزن:150تن
قیمت: توافقی
موقعیت: تهران
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

ضایعات حلب کهنه یکدست

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات حلب کهنه
وزن:150تن
قیمت: توافقی
موقعیت: تهران
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

ضایعات فلزی

نوع آگهی: آگهی فروش
دسته: ضایعات حلب
وزن:200تن
قیمت:
موقعیت: کرج
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

استخدام.ریخته گر سرب

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سنگین بار دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: قم
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

استخدام.ریخته گر سرب

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سنگین بار دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: قم
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

استخدام.ریخته گر سرب

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سنگین بار دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: قم
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

خریدار انواع ضایعات گونی و طناب لنگر

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات کم ارزش
وزن:تن
قیمت: تومان به ازای هر تن
موقعیت:
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

خریدار ضایعات ورامین

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات چدن
وزن:
قیمت:
موقعیت:
تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خریدار ضایعات

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

خریدار اهن الات

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه دو
وزن:
قیمت:
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

فلزات

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:
قیمت:
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

آهن

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:
قیمت:
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...