×

لیست آگهی ها


نوع آگهی:
دسته ضایعات
موقعیت:
عنوان:

استخدام.ریخته گر سرب

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سنگین بار دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: قم
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

استخدام.ریخته گر سرب

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سنگین بار دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: قم
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

استخدام.ریخته گر سرب

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سنگین بار دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: قم
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

خریدار انواع ضایعات گونی و طناب لنگر

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات کم ارزش
وزن:تن
قیمت: تومان به ازای هر تن
موقعیت:
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

خریدار ضایعات ورامین

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات چدن
وزن:
قیمت:
موقعیت:
تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خریدار ضایعات

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه دو
وزن:تن
قیمت: توافقی
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

خریدار اهن الات

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه دو
وزن:
قیمت:
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

فلزات

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:
قیمت:
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

آهن

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:
قیمت:
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خرید کارتن

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:کیلوگرم
قیمت: 1700تومان به ازای هر کیلو
موقعیت:
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خرید کارتن

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:کیلوگرم
قیمت: 1700تومان به ازای هر کیلو
موقعیت: اصفهان
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خرید کارتن

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات درجه یک
وزن:
قیمت: 1700
موقعیت:
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ضایعات آهن (روغنی، سوپرویژه و ویژه)

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات روغنی
وزن:نامحدود
قیمت: بالاترین قیمت
موقعیت:
تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

باتری فرسوده

نوع آگهی: آگهی خرید
دسته: ضایعات باتری (کیلویی)
وزن:100تن
قیمت: بالاترین قیمت
موقعیت: تهران
تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

ضایعات اهن

نوع آگهی: نوع آگهی
دسته: ضایعات سوپر ویژه
وزن:
قیمت:
موقعیت:
تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...