×

بازار های بیلت در چه حالند-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار های بیلت در چه حالند

پایگاه خبری فولاد ایران – اواخر هفته گذشته قیمت بیلت صادراتی سی آی اس با افت قیمت قراضه در ترکیه ارزان تر شد. از این رو فعالیت بازارهای جهانی بیلت نیز کمتر شد. بیلت پیشنهادی عرضه کنندگان سی آی اس ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه شنیده شده در حالی که هفته قبل ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار بود.

به گزارش فولاد ایران، برخی از معامله ۳۰ هزار تن بیلت ایران در ۳۹۰ دلار هر تن فوب ایران در جنوب شرق آسیا خبر دادند که برای حمل جولای است. پس از این معامله کارخانه قیمت را ۵ دلار بالا برد.

در ویتنام هم قیمت بیلت ۵ دلار افت هفتگی داشت.

در بازار داخلی چین قیمت بیلت ۵۱۶ دلار هر تن درب کارخانه شد که ۴ دلار افت داشت. بازار چین در رکود بود.

بیلت صادراتی ترکیه نیز ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن فوب شنیده شد که در ثبات نسبی بود.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...