×

بهبود قیمت مقاطع سی آی اس-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بهبود قیمت مقاطع سی آی اس

پایگاه خبری فولاد ایران – در حالی که قیمت مفتول صادراتی سی آی اس اخیرا بهبودهایی داشته قیمت میلگرد آن در ثبات نسبی به سر می برد چرا که تمایل به خرید میلگرد به دلیل رکود فصلی از مفتول کمتر است.

مفتول صادراتی اوکراین ۵۰۰ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب حمل جولای شنیده شده است و اروپا و افریقا اخیرا خرید هایی داشته اند که ۱۰ دلار از دو هفته قبل بالاتر است. مفتول روسیه نیز ۵۲۰ دلار هر تن فوب است.

به گزارش فولاد ایران، در بازار میلگرد، قیمت پیشنهادی اوکراین ۴۶۰ تا ۴۷۵ دلار هر تن فوب است که نسبت به اواسط ماه می تغییری نداشته است. عرضه کنندگان روس نیز بیشتر به بازار داخلی خود توجه دارند.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...