×

بازار ورق گرم چین تحت فشار-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار ورق گرم چین تحت فشار

پایگاه خبری فولاد ایران – در بازار فولاد چین تقاضا کم است و تولید بالاست از این رو جو بازار منفی شده و قیمت ورق گرم افت داشته است. در بازار داخلی قیمت تا ۴ دلار افت داشته ۵۵۶ تا ۵۷۹ دلار هر تن درب کارخانه در نقاط مختلف ثبت شده است. گرچه تقاضای ورق گرم در چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر است ولی کارخانه ها به دنبال افزایش تولید بوده اند از این رو فشار ها بر بازار بیشتر خواهد شد.

به گزارش فولاد ایران، آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز کمتر از ۲ دلار افت داشته ۵۰۱ دلار هر تن فوب ثبت شده است. اغلب کارخانه ها به دنبال معامله در ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلارند ولی هیچ خریداری حاضر به معامله در این قیمت ها نیست.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...