×

? وضعیت تولید فولاد در کشورهای اروپایی در ماه آوریل-ضایعات بازار قم به نقل از ایسنا


? وضعیت تولید فولاد در کشورهای اروپایی در ماه آوریل

▫️اغلب کشورهای اروپایی تولید کننده فولاد، در آوریل سال جاری میلادی در مقایسه با آوریل ۲۰۱۸ فولاد کمتری تولید کرده اند.

▫️به گزارش ایراسین به نقل از وورلد استیل، در ماه آوریل ۶۴ کشور تولید کننده فولاد در مجموع ۱۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده اند که سهم کشورهای عربی از این میزان تولید به شرح زیر است:

▫️ایتالیا درآوریل ۲۰۱۹ در مجموع ۲ میلیون تن فولاد تولید کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵.۷ درصد کاهش داشته است.

▫️فرانسه در آوریل سال جاری میلادی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده که در مقایه با آوریل سال قبل ۸.۱ درصد کاهش داشته است.

▫️اسپانیا در آوریل سال جاری میلادی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده که ۴.۴ درصد کمتر از آوریل ۲۰۱۸ است.

▫️اوکراین در ماه آوریل سال جاری ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده که در مقایسه با آوریل سال گذشته ۱۲.۶ درصد رشد کرده است.

▫️ترکیه نیز در ماه آوریل ۳ میلیون تن فولاد تولید کرده که ۲.۶ درصد بیشتر از آوریل ۲۰۱۸ بوده است.در حال بارگذاری...