×

نگاهی به بازار های جهانی بیلت در هفته گذشته-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


نگاهی به بازار های جهانی بیلت در هفته گذشته

پایگاه خبری فولاد ایران – هفته گذشته بازارهای جهانی بیلت در سکوت تعطیلات عید فطر در بازار کشورهای مسلمان بودند. از طرفی قیمت قراضه نیز نزولی شده و بعید است این هفته نیز بازارهای بیلت رونق داشته باشند.

بیلت صادراتی سی آی اس در ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه در ثبات بود. فعالان بازار علت ثبات قیمت های پیشنهادی را تعطیلات عید در بازارهای خریدار اعلام کردند.

به گزارش فولاد ایران، بیلت صادراتی ایران که در آخرین معامله ها ۳۹۰ دلار هر تن فوب برای حمل اواخر ژوئن بوده هفته گذشته در سکوت تعطیلات بود و برخی معتقدند قیمت های آگوست ۳۸۰ دلار هر تن فوب خواهد بود.

بیلت سایز ۱۳۰ میلیمتر ویتنام هم ۴۶۰ دلار هر تن سی اف آر فیلیپین شنیده شد و جو بازار بیلت ویتنام در ثبات بود.

در بازار داخلی چین نیز قیمت بیلت حدود ۶ دلار افت داشته ۵۰۹ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بازار بیلت چین نیز ضعیف بود.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...