×

کشور هایی چون ژاپن قربانی اصلی جنگ تجاری !!!-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


کشور هایی چون ژاپن قربانی اصلی جنگ تجاری !!!

پایگاه خبری فولاد ایران – وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن ( METI) اخیرا به شرکت های ژاپنی هشدار داده که ممکن است قربانی اصلی جنگ تجاری امریکا، چین نباشد بلکه کشورهای ثالث از جمله ژاپن در معرض خطر باشند.

اقتصاد جهانی تاکنون هم از این جنگ تجاری لطمه دیده است و کشورهایی که وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارند بیشتر در معرض خطر هستند.

به گزارش فولاد ایران، سال ۲۰۱۷ میزان محدودیت های تجاری گروه ۲۰ ( G20) حدود ۷۴ میلیارد دلار بود ولی تا سال ۲۰۱۸ این رقم ۶ برابر رشد داشته ۴۸۱ میلیارد دلار شد که نشان می دهد سیاست آنتی دامپینگ، سیاستی غالب در سطح جهان شده است.

منبع: yiehدر حال بارگذاری...