×

بازار مقاطع سی آی اس در سکوت-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار مقاطع سی آی اس در سکوت

پایگاه خبری فولاد ایران – بازار مقاطع صادراتی سی آی اس در سکوت است. خریداران ترجیح می دهند با توجه به افت قیمت قراضه در ترکیه فعلا صبر کنند تا قیمت مقاطع نیز کاهش یابد. آخرین قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شده در حالی که هفته قبل ۴۶۷ تا ۴۷۰ دلار بود.

به گزارش فولاد ایران، همچنین مفتول صادراتی سی آی اس نیز از ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار به ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب رسیده است. ولی خریداران به دنبال ۵ دلار پایین تر هستند.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...