×

بازار بیلت ترکیه در رکود- ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار بیلت ترکیه در رکود

پایگاه خبری فولاد ایران – دو هفته اخیر قیمت بیلت در بازار داخلی و وارداتی ترکیه کاهش چشمگیری داشته است که به دلیل افت قیمت قراضه و جو نامساعد بازار میلگرد این کشور می باشد. بیشترین فعالیت نیز تنها در بازار داخلی آن دیده شده است. کارخانه کاردمیر بیش از ۶۰ هزار تن بیلت خود را در بازار داخلی در ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار هر تن درب کارخانه معامله کرد. این قیمت ها در کنار رکود بازار قراضه قیمت را در سایر نقاط کشور پایین تر آورد. کاسنی که قبل از تعطیلات عید فطر در ۴۵۰ دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد می دادند حال قیمت را ۵ تا ۱۰ دلار پایین آورده اند.

به گزارش فولاد ایران، در بازار واردات نیز قیمت ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلار هر تن سی اف آر شد. قبل از تعطیلات، قیمت تا ۴۵۰ دلار هر تن سی اف آر بود.

فعالان بازار معتقدند قیمت رایج بیشتر از ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن سی اف آر نیست.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...