×

بازار ورق ترکیه در چه حال است؟-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار ورق ترکیه در چه حال است؟

پایگاه خبری فولاد ایران – بازار ورق گرم ترکیه فعالیت پس از تعطیلات عید فطر را با ثبات اکثر قیمت ها آغاز کرده ولی همچنان در رکود است. وضعیت نامطلوب بازارهای جهانی برخی عرضه کننده ها را واداشت قیمت را پایین بیاورند. در بازار داخلی ورق گرم در ثبات نسبی و ۵۳۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است. به گزارش فولاد ایران، در بازار واردات نیز خریداران ترک منتظر پیشنهادات بیشتر از جانب عرضه کنندگان سی آی اس هستند . ورق گرم ام ام ک ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه است و پیشنهادات دیگری از روسیه در ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.

همچنین قابل ذکر است ورق گرم صادراتی ترکیه ۵۰۵ تا ۵۳۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...