×

جولان چین و بلغارستان در بازار سیم و کابل ترکیه-ضایعات بازار قم به نقل از فلزات آنلاین


نقش پررنگ‌تر کابل‌های خارجی در بازار ترکیه
جولان چین و بلغارستان در بازار سیم و کابل ترکیه

توسعه صنایع مصرف‌کننده اصلی در ترکیه، به‌دنبال رشد اقتصادی این کشور طی ۲ دهه گذشته، سبب شده تا تقاضای این کشور به سیم و کابل برقی (فشار قوی و فشار ضعیف) افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای کابل‌های برقی در ترکیه، به‌طور میانگین، بیش از ۲۳۸ هزار تن در سال است که روندی صعودی دارد. گفتنی است که به‌طور میانگین حدود ۹ درصد از تقاضای داخلی کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف، از طریق واردات تامین می‌شود.

به گزارش «پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین» بررسی واردات سیم و کابل برقی به ترکیه حاکی از آن است که واردات این گروه محصولی طی ۲ دهه گذشته روند صعودی داشته است و از ۷٫۵ هزار تن در سال ۲۰۰۱ به حدود ۶۷ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسیده است. افزایش واردات سیم و کابل برقی ترکیه به‌دلیل رشد تقاضای بازار داخلی این کشور بوده است. نمودار ۱، واردات سیم و کابل برقی به ترکیه را به‌تفکیک فشار قوی و ضعیف طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ به‌تصویر می‌کشد. مطالعه تفکیک واردات سیم و کابل برقی ترکیه نشان می‌دهد که کابل‌های فشار ضعیف، سهم بیشتری از مجموع واردات ترکیه را تشکیل می‌دهند. به‌طور میانگین، طی بازه ۱۷ ساله مورد مطالعه، سهم کابل‌های فشار ضعیف از مجموع واردات سیم و کابل برقی برابر با ۷۳ درصد بوده است.

میانگین حجم واردات سیم و کابل برقی فشار قوی به ترکیه در بازه مورد مطالعه، حدود ۱۰ هزار تن در سال است؛ در حالی که میانگین واردات سیم و کابل برقی فشار ضعیف، به طور متوسط ۲۵٫۵ هزار تن در سال بوده است. همان‌طور که بیان شد، روند واردات در دوره مورد بررسی، صعودی بود و حجم واردات سیم و کابل برقی فشار قوی از حدود ۲ هزار تن در سال ۲۰۰۱ با نرخ رشد سالانه ۱۶ درصدی به حدود ۲۲ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسید. علاوه بر فشار قوی، واردات کابل فشار ضعیف نیز، طی روند صعودی و با میانگین نرخ رشد سالانه ۱۴ درصدی، از حدود ۵٫۵ هزار تن در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۴۱٫۵ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسیده است. گفتنی است که میزان افت واردات در سال ۲۰۰۹، به‌دلیل وقوع بحران مالی جهانی در خصوص کابل فشار ضعیف شدیدتر و حدود ۲۹ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ بود.

همان‌طور که در نمودار ۱ قابل مشاهده است، مهم‌ترین تامین‌کنندگان تقاضای وارداتی کابل برقی فشار قوی ترکیه، کشورهای بلغارستان و رومانی هستند که هر یک به‌ترتیب سهم ۲۷ و ۹ درصدی از بازار وارداتی ترکیه را طی بازه ۱۷ ساله مورد بررسی در دست دارند. گفتنی است که در ابتدا، این ۲ کشور سهمی از بازار وارداتی ترکیه را نداشتند و بلغارستان از سال ۲۰۰۶ و رومانی از ۲۰۰۴ وارد این بازار شدند. سهم این ۲ کشور در سال ۲۰۱۷، به‌ترتیب برابر با ۶۶ و ۴ درصد بود. سهم کابل فشار قوی بلغارستان از بازار ترکیه طی یک دهه گذشته، روند صعودی داشت؛ در حالی که رومانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ بیشترین سهم از بازار ترکیه را به دست گرفته بود و سپس با افزایش قابل توجه حجم واردات ترکیه و افت فروش کابل فشار قوی رومانی سهم خود را از دست داد. با این وجود، متوسط سهم رومانی در بازه ۱۷ ساله مورد بررسی، حدود ۹ درصد بوده است.

در خصوص کابل فشار ضعیف نیز، همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده می‌شود، چین و مناطق ویژه تجاری (مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی) تامین‌کنندگان اصلی این کالا در بازار وارداتی ترکیه هستند و با افزایش تقاضای وارداتی ترکیه به کابل‌های فشار ضعیف، سهم چین و مناطق ویژه نیز افزایش یافته است. میانگین سهم چین از کل خرید خارجی کابل فشار ضعیف ترکیه، طی بازه ۱۷ ساله مورد بررسی، حدود ۳۱ درصد برآورد شده است که این رقم در خصوص مناطق ویژه تجاری حدود ۱۲ درصد گزارش می‌شود. مناطق ویژه تجاری، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی برای تولیدکنندگان خود هستند که از این میان می‌توان به معافیت‌های عوارض وارداتی و مالیاتی اشاره کرد.

بررسی روند فروش کابل فشار ضعیف چین به ترکیه نشان می‌دهد که حجم تامین تقاضای وارداتی ترکیه از چین با میانگین نرخ رشد سالانه ۲۴ درصدی افزایش یافت و از حدود ۵۰۰ تن در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۱۵ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسید. سهم مناطق ویژه تجاری نیز با میانگین نرخ رشد ۲۴ درصدی افزایش پیدا کرد. طی دوره مورد بررسی، سهم چین از کل واردات ترکیه از حدود ۹ درصد به ۳۷ درصد رسید؛ سهم مناطق ویژه نیز از حدود ۴ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافت. سیر تغییرات سهم چین و مناطق ویژه از بازار واردات کابل فشار ضعیف به ترکیه نشان می‌دهد که در اوایل دهه ۲۰۰۰، کشورهای دیگری، تامین‌کنندگان اصلی این گروه محصولات بودند.در حال بارگذاری...