×

بازار ورق ترکیه تحت فشار-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار ورق ترکیه تحت فشار

پایگاه خبری فولاد ایران – عرضه کنندگان ورق گرم ترکیه شرایط پر چالشی در بازار صادرات دارند و مجبور شده اند قیمت ها را پایین تر بیاورند. ولی در بازار داخلی کارخانه ها سعی دارند قیمت ها را بالا نگه دارند.

ورق گرم صادراتی ترکیه ۵۰۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب حمل آگوست ثبت شد ولی تقاضا کم است چرا که قیمت سایر رقبا رقابتی تر از ترکیه است. به ویژه ورق گرم ترکیه ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر است.

ورق گرم در بازار داخلی ترکیه نیز ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار هر تن درب کارخانه است ولی اغلب خریداران به دنبال تخفیف بیشترند.

به گزارش فولاد ایران، در بازار واردات نیز ورق گرم کارخانه ام ام ک روسیه ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است. قیمت درخواستی خریداران ترک ۴۸۵ دلار هر تن سی اف آر است ولی مورد قبول فروشنده ها نیست.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...