×

نگاهی به روند بازار مقاطع ترکیه-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


نگاهی به روند بازار مقاطع ترکیه

پایگاه خبری فولاد ایران – مقاطع صادراتی ترکیه با کاهش قیمت قراضه و رکود تقاضا ارزان تر شد. البته برخی معتقد بودند جو بازارهای مواد اولیه رو به بهبود است از این رو در مقابل کاهش قیمت بیشتر مقاومت خواهد شد. اغلب تولید کننده ها در ترکیه بر بازار بیلت تمرکز بیشتری دارند چون معتقدند وقتی می توان بیلت را در ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلارهم فروخت ولی میلگرد در ۴۶۰ دلار خریداری ندارد منطقی است که بر بازار بیلت تمرکز کنند.

به گزارش فولاد ایران، میلگرد صادراتی ترکیه ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار هر تن فوب است و برخی تا ۴۷۵ دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد داده اند. در بازار داخلی نیز میلگرد ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شده است.

همچنین قابل ذکر است مفتول در بازار داخلی این کشور تا ۱۰ دلار افت داشته ۴۹۵ تا ۵۰۵ دلار هر تن درب کارخانه است.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...