×

بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ثبات-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ثبات

پایگاه خبری فولاد ایران – آخرین قیمت پیشنهادی بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا در ثبات و ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است. رکود فصلی ساخت و ساز و کاهش تقاضا به دلیل پیش بینی افت قیمت بیشتر موجب رکود بازارهای منطقه شده است.

به گزارش فولاد ایران، بیلت ایران در ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر اندونزی شنیده شده که جزء قیمت های مورد بررسی متال بولتن در تعیین میانگین قیمت نبوده است و محصول روسیه ۴۵۸ تا ۴۶۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده ولی خریداران در فیلیپین و اندونزی به دنبال ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر هستند.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...