×

ورق گرم صادراتی چین رو به بهبود-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


ورق گرم صادراتی چین رو به بهبود

پایگاه خبری فولاد ایران – در بازار صادرات ورق گرم چین خرید ها اخیرا بهتر شده چرا که مشتریان نگران رشد قیمت های بیشتر شدند. آخرین قیمت پیشنهادی حدود ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار هر تن فوب ثبت شده است. ظاهرا رونق بازارهای آتی به بهبود قیمت های صادراتی کمک کرد.

به گزارش فولاد ایران، جو بازار مثبت شده و فعالان بازار معتقدند رشد قیمت فعلی در مقایسه با میزان بهبود بازارهای آتی ناچیز است از این رو همه منتظر تداوم رشد قیمت هستند. از طرفی شنیده شده برخی از عرضه کنندگان ورق سرد چین به دلیل کاهش فروش خودرو به فکر کاهش تولیدند. کاهش تولید ورق سرد بر قیمت آن اثر مثبت می گذارد و همین امر بر بازار ورق گرم نیز اثر خواهد گذاشت.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...