×

رشد تولید جهانی فولاد در ماه می-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


رشد تولید جهانی فولاد در ماه می

پایگاه خبری فولاد ایران – آخرین گزارشات انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که تولید فولاد ۶۶ کشوری که به این انجمن گزارش داده اند در ماه گذشته میلادی ۴ درصد رشد داشته ۱۶۲٫۷۴ میلیون تن ثبت شد. در مقایسه با ماه می سال قبل نیز رشد ۵٫۴ درصدی مشاهده شد. در ۵ ماه نخست سال نیز تولید جهانی فولاد ۷۶۴٫۰۷ میلیون تن بوده که رشدی ۵ درصدی نسبت به سال قبل داشت.

به گزارش فولاد ایران، در این بین تولید فولاد چین ماه می رشد ۵ درصدی ماهانه داشته و ۸۹٫۰۹ میلیون تن ثبت شد. میزان تولید چین در ۵ ماه نخست سال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بالا رفته ۴۰۴٫۸۷ میلیون تن شد.

تولید فولاد هند ماه می ۵ درصد نسبت به آوریل بالا رفته و ۹٫۱۹ میلیون تن ثبت شد و تولید ۵ ماه نخست هند یک درصد رشد سالانه داشته ۴۵٫۳۱ میلیون تن شد.

تولید فولاد ژاپن نیز در ماه می ثبات نسبی داشته ۸٫۶۷ میلیون تن بود. ولی تولید ۵ ماهه آن ۴٫۳ درصد رشد سالانه داشته ۴۲٫۲۹ میلیون تن شد.

همچنین میزان تولید فولاد امریکا در ماه گذشته میلادی ۳ درصد رشد داشته ۷٫۶۵ میلیون تن شد و تولید ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ این کشور نیز ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفته ۳۷٫۱۶ میلیون تن شد.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...