×

رکود تابستانی در بازار ورق ترکیه-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


🌐 رکود تابستانی در بازار ورق ترکیه

🔹قیمت ورق در ترکیه اخیرا نزولی بوده که به دلیل رکود تابستانی و کاهش مصرف خریداران نهایی بوده است. متوسط قیمت ورق گرم از ۵۰۰ تا ۵۲۰ دلار به ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن درب کارخانه رسیده و خریداران به دنبال بیشتراز ۵۰۰ دلار هر تن درب کارخانه نیستند.

🔹انتظار می رود در تابستان تقاضا پایین باشد ولی برخی معتقدند قیمت فعلا از این کمتر نخواهد شد.

🔹 ورق گرم صادراتی ترکیه نیز تا ۱۰ دلار افت داشته ۴۹۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب شده و قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی در این کشور ۴۸۵ تا ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر است که اخیر تا ۵ دلار ارزان تر شده است.در حال بارگذاری...