×

بیلت صادراتی ایران بالا رفت – ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بیلت صادراتی ایران بالا رفت

پایگاه خبری فولاد ایران – گزارش استیل مینت حاکی از آن است که قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی ایران هفته گذشته بالا رفت. البته معامله ای در قیمت های جدید صورت نگرفت. به گزارش فولاد ایران، آخرین قیمت برای بیلت ۳SP حدود ۵ دلار رشد داشته ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار هر تن فوب شد که برای حمل اواخر آگوست و اوایل سپتامبر بود. تحلیلگران معتقدند علت اصلی تاخیر خریداران برای نهایی کردن معامله با ایران نگرانی از تحریم های امریکاست.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...