×

ثبات نسبی صادرات گندله سنگ آهن هند-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


ثبات نسبی صادرات گندله سنگ آهن هند

پایگاه خبری فولاد ایران – آمار نشان می دهد صادرات گندله سنگ آهن هند در سه ماه گذشته میلادی ۲٫۹۹ میلیون تن ثبت شد که نسبتا مشابه سه ماهه قبل آن بود ولی میزان صادرات ماه ژوئن ۲۶ درصد کاهش ماهانه داشت.

به گزارش فولاد ایران، در مدت مورد بررسی چین بزرگترین خریدار گندله هند بود ولی میزان خرید آن ۱۰ درصد افت داشته ۱٫۸۸ میلیون تن ثبت شد. پس از آن ترکیه دومین وارد کننده گندله هند بود.

منبع: Steel mintدر حال بارگذاری...