×

بهبود قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بهبود قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت بیلت وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا، با رشد قیمت های داخلی منطقه و افزایش قیمت های سی آی اس بالا رفت. متوسط قیمت وارداتی تا ۶ دلار رشد داشته است. به گزارش فولاد ایران، بیلت سی آی اس ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار هر تن سی اف آر است و بیلت مالزی ۴۷۰ دلار هر تن سی اف آر اندونزی شنیده شده است. بیلت خاورمیانه نیز ۴۶۷ تا ۴۷۰ دلارهر تن سی اف آر جنوب شرق آسیاست. بیلت سی آی اس اخیرا ۱۰ دلار بالار فته ۴۲۵ دلارهر تن فوب شده است.

به طور کلی خریداران در بازار منطقه عجله ای برای معامله از خود نشان نداده اند.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...