×

بازار ورق چین رو به بهبود-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار ورق چین رو به بهبود

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت ورق گرم در چین ارزان تر شده ولی بازار انتظار دارد به زودی اوضاع بهتر شود چون فعالیت بازار داخلی بهبود داشته است. پیش بینی شده در کوتاه مدت قیمت ها به ثبات برسند یا حتی افزایش یابند. جو مثبت بازار سنگ آهن به دلیل محدویدت عرضه، در بهبود جو بازار ورق بی تاثیر نبوده است.

به گزارش فولاد ایران، آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین کمتر از یک دلار افت داشته ۵۰۷٫۶۳ دلار هر تن فوب ثبت شده الست. ظاهرا پایین ترین قیمت مورد نظر کارخانه های چینی ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب است.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...