×

بازار بیلت سی آی اس در چه حال است-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار بیلت سی آی اس در چه حال است

پایگاه خبری فولاد ایران – روزهای گذشته بازار بیلت سی آی اس در بنادر دریای سیاه فعالیت مطلوبی نداشته است. عرضه کننده ها عجله ای در فروش ندارند و خریداران نیز ترجیح می دهند روند بازار قراضه ترکیه روشن تر شود. در این بین برخی بازار را با پیشنهاد ۴۳۰ دلار هر تن فوب امتحان کردند. ولی معامله ای در این قیمت نهایی نشد.

به گزارش فولاد ایران، تجار به مصر در ۴۴۵ تا ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۴۲۵ تا ۴۳۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه عرضه داشتند. در تونس نیز بیلت سی آی اس ۴۴۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۴۲۰ دلار هر تن فوب بود.

در خاوز دور نیز بیلت سی آی اس ۴۳۰ دلار هر تن فوب معادل ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...