×

رشد موقت قیمت میلگرد در بازار واردات آسیا-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


رشد موقت قیمت میلگرد در بازار واردات آسیا

پایگاه خبری فولاد ایران – در بازار واردات مقاطع آسیا خریداران میلگرد هنوز عقب نشسته اند در حالی که قیمت ها هفته گذشته بالا رفته است. هفته قبل قیمت پیشنهادی میلگرد وارداتی به هنگ کنگ ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر بوده که ۱۵ تا ۲۰ دلار نسبت به اواخر ژوئن رشد داشته است. رشد قیمت بیشتر از جانب ترکیه بوده که با افزایش قیمت قراضه قیمت خود را بالاتر برده به ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر رساندند. ولی با رکود بازارهای قراضه و کمبود تقاضا، قیمت مجددا نزولی شده و میلگرد ترکیه ۱۰ دلار افت داشته ۴۶۵ دلار هر تن فوب معادل ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر هنگ کنگ شد.

به گزارش فولاد ایران، میلگرد قطر نیز در جنوب شرق آسیا ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر است ولی خریداری نداشت. همچنین میلگرد ترکیه در سنگاپور ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده ولی قیمت درخواستی خریداران از ۴۷۵ دلار هر تن سی اف آر بالاتر نیست.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...