×

افزایش تولید فولاد چین در سه ماه گذشته-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


افزایش تولید فولاد چین در سه ماه گذشته

پایگاه خبری فولاد ایران – آمار نشان می دهد تولید فولاد خام چین در سه ماه دوم سال ۲۰۱۹ تا ۱۴ درصد رشد داشته ۲۶۱٫۶۵ میلیون تن ثبت شد. افزایش حاشیه سود کارخانه ها و تقاضای مطلوب اوایل فصل گذشته کارخانه ها را تشویق کرد تولید را بالاتر ببرند.

به گزارش فولاد ایران، البته با اعلام برنامه کاهش تولید استان تانگشان در ماه قبل میزان تولید ژوئن افت داشت.

منبع: Steel mintدر حال بارگذاری...