×

جهانگیری مصوبه تداوم اجرای واحد کنسانتره و گندله‌سازی توسعه ملی را ابلاغ کرد-ضایعات بازار قم به نقل از فلزات آنلاین


جهانگیری مصوبه تداوم اجرای واحد کنسانتره و گندله‌سازی توسعه ملی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه تداوم اجرای پروژه واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله‌سازی آن را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، اسحاق جهانگیری تصمیم هیأت دولت درخصوص تداوم اجرای پروژه واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله‌سازی آن را ابلاغ کرد.

بر این اساس، هیأت وزیران در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف افزایش تولید، کاهش محرومیت منطقه و ایجاد اشتغال و بهبود صادرات و نیز با توجه به تکمیل بودن واحدهای کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و گندله‌سازی آن، با تداوم اجرای این پروژه موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، در بند (۱) مصوبه مربوط، بعد از عبارت «منطقه سنگان» عبارت «و واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله سازی آن» اضافه می‌شود.

واحدهای کنسانتره شرکت صنعتی معدن توسعه ملی و گندله‌سازی آن به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.در حال بارگذاری...