×

نوسانات قیمتی ضایعات همچنان ادامه دارد-ضایعات بازار قم به نقل از فلزات آنلاین


معاملات آلومینیوم در ایران ضایعات:
نوسانات قیمتی ضایعات همچنان ادامه دارد

میانگین قیمت ضایعات آلومینیوم نرم امروز سه‌شنبه ۱ مرداد ماه، با ۱۳۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و همچنین قیمت ضایعات آلومینیوم خشک با ۲۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۳ هزار و ۹۱۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، نمودار ۱ نشان می‌دهد از ۲۶ تیر ماه تا امروز ۱ مرداد ماه، قیمت ضایعات آلومینیوم نرم از ۱۷ هزار و ۲۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید همچنین قیمت ضایعات آلومینیوم خشک از ۱۴ هزار و ۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۳ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و ممکن است این روند کاهشی در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

گفتنی است، قیمت‌ خرید انواع ضایعات آلومینیوم در بازده زمانی چهار شنبه ۲۶ تیر ماه تا سه‌شنبه ۱ مرداد ماه، دارای نوسانات قیمتی زیادی بوده است به گونه‌ای که ضایعات آلومینیوم ظرفی از ۱۸ هزار و ۸۰ تومان به ازای هر کیلو به ۱۸ هزار و ۲۴۰ تومان تومان به ازای هر کیلوگرم و ضایعات قوطی رانی از ۱۱ هزار و ۲۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

لازم به ذکر است، ضایعات رینگ آلومینیومی از ۱۹ هزار و ۱۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۹ هزار و ۱۷۰ تومان به ازای هر کیلو رسید و ضایعات سرسیلندر از ۱۸ هزار ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۷ هزار و ۹۹۰ به ازای هر کیلو رسیده است.

همچنین، سفاله آلومینیوم نرم از ۱۱ و ۹۱۰ تومان به ازای هر کیلو به ۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و ضایعات پروفیل شاخه از ۱۷ هزار و ۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۷ هزار و ۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و زینک از ۱۹ هزار و ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید و ضایعات پیستون از ۱۸ هزار و ۱۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۷ هزار و ۹۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و همچنین رادیات از ۱۳ هزار۶۳۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۳ هزار ۲۱۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و سفاله آلومینیوم خشک از ۱۱ هزار و ۱۶۰ به ۱۰ هزار و ۲۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

در پایان شایان توجه است که به دلیل نوسانات قیمتی که در بازار وجود دارد، خرید و فروش ضایعات به میزان چشمگیری کاهش یافته است.در حال بارگذاری...