×

بازار بیلت ترکیه در سکوت-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار بیلت ترکیه در سکوت

پایگاه خبری فولاد ایران – تقاضای پایین مقاطع و واردات بیلت در بازار ترکیه فعالیت بازار داخلی بیلت آن را کم کرده است. فولادسازان ترک نیز صادرات بیلت را به عنوان جایگزینی برای رکود بازار میلگردشان انتخاب کرده اند.

به گزارش فولاد ایران، بیلت صادراتی ترکیه ۴۲۵ تا ۴۳۵ دلار هر تن فوب است که برای حمل آگوست و سپتامبر می باشد و نسبت به هفته قبل تغییری نکرده است. اخیرا با امارات در ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است.

از طرفی بازار داخلی بیلت ترکیه نسبتا در رکود است چرا که بازار میلگرد با مشکل کمبود تقاضا روبروست.

بیلت سی آی اس نیز ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده و برخی تا ۴۲۰ دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد دادند.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...