×

بازار مقاطع ترکیه در چه حال است-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار مقاطع ترکیه در چه حال است

پایگاه خبری فولاد ایران – علی رغم رکود تقاضا در بازار داخلی و صادرات میلگرد ترکیه، تولید کننده های میلگرد از هفته گذشته از دادن تخفیف بیشتر اجتناب کرده اند و روند آتی بازار به قیمت قراضه در بازار واردات آن بستگی دارد.

قیمت پیشنهادی ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار هر تن فوب است در حالی که هفته قبل تا ۴۷۰ دلار پیشنهاد می شد.

در بازار داخلی ترکیه نیز میلگرد ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار هر تن درب کارخانه می باشد.

به گزارش فولاد ایران، در بازار مفتول صادراتی ترکیه بر خلاف میلگرد قیمت پیشنهادی ۵ تا ۱۵ دلار هر تن رشد داشته ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب شده است.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...