×

محدودیت عرضه ورق در بازار سی آی اس-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


محدودیت عرضه ورق در بازار سی آی اس

پایگاه خبری فولاد ایران – عرضه کنندگان ورق گرم سی آی اس در حال تکمیل فروش تولیدات آگوست خود هستند. در برخی از معاملات محدودیت عرضه موجب شد عرضه کننده ها به قیمت مورد نظر خود دست یابند. تعمیرات تابستانه برخی واحد ها و تعطیلی ناخواسته برخی دیگر عرضه را پایین آورده است.

به گزارش فولاد ایران، اغلب عرضه کنندگان روس تولید آگوست را فروخته و از بازار خارج شده اند بخش اعظم فروششان نیز به ترکیه بوده است. اخیرا ورق گرم روسیه ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه معادل ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار هر تن فوب معامله شده است. همچنین در منطقه منا در ۴۹۵ دلار هر تن فوب معامله شده است.

ورق سرد سی آی اس نیز ۵۴۰ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه می باشد.

منبع: metal expertدر حال بارگذاری...