×

بازار میلگرد ترکیه در رکود تابستانی-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار میلگرد ترکیه در رکود تابستانی

پایگاه خبری فولاد ایران – یک هفته گذشته قیمت مقاطع در بازار داخلی ترکیه ارزان تر شد که به دلیل رکود تقاضا در فصل تابستان است. آخرین قیمت میلگرد در بازار داخلی ۵۳۸ تا ۵۴۴ دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد. در رکود فصلی تابستان فعالیت ساخت و ساز کم می شود و طبعا بر تقاضای میلگرد اثر منفی می گذارد. قیمت مفتول نیز در بازار داخلی ترکیه در راستای رکود تقاضا نزولی بوده است.

به گزارش فولاد ایران، میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شده در حالی که هفته قبل تا ۴۶۵ دلار هر تن فوب بود.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...