×

بازار میلگرد چین در ثبات نسبی-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار میلگرد چین در ثبات نسبی

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت میلگرد در بازار صادرات چین رشد جزیی داشته ۵۱۰٫۵ دلار هر تن فوب ثبت شده است. کارخانه ها بین ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند در حالی که هفته قبل پیشنهادشان ۵۱۰ دلار بود.

به گزارش فولاد ایران، در بازار داخلی نیز قیمت میلگرد ۵۷۷ تا ۵۸۱ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شده است. شرایط بد آب و هوایی بر ساعات کاری در بخش ساخت و ساز اثر داشته و تقاضای میلگرد را در چین کم کرده است ولی فروشنده ها قیمت ها را ثابت نگه داشته اند چون در بازار فیوچرز با افت جزیی قیمت مواجه شدند.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...