×

تولید آلومینیوم جهان کاهش یافت-ضایعات بازار قم به نقل از فلزات آنلاین


تولید آلومینیوم جهان کاهش یافت

مارها حاکی از آن است که در ماه ژوئن تولید جهانی آلومینیوم کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بر اساس آمار انجمن جهانی آلومینیوم، مقدار تولید آلومینوم اولیه جهان در ماه ژوئن به حدود ۵.۲۴۶ میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته ۱.۶ درصد و نسبت به ماه مِی، حدود ۳.۰ درصد کمتر بود.

بر اساس این آمار، بخش عمده‌ای از کاهش تولید مربوط به کشور چین بود؛ مقدار تولید آلومینیوم اولیه این کشور در ماه ژوئن ۲.۹۵۶ میلیون تن برآورد شد که نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد و نسبت به ماه مِی، حدود ۳.۲ درصد افت داشت.در حال بارگذاری...