×

ثبات نسبی بازارهای بیلت-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


ثبات نسبی بازارهای بیلت

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت بیلت صادراتی سی آی اس ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن فوب و در ثبات به سر می برد. البته قیمت های درخواستی خرید ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار هر تن فوب می باشد. با توجه به اختلاف میان قیمت های پیشنهادی و قیمت مورد نظر خریداران، فعالیت بازار کم است.

به گزارش فولاد ایران، در جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده و فعالیت چندانی مشاهده نمی شود. قیمت ها نیز تا ۵ دلار ارزان تر شده است.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...