×

بازار میلگرد چین در رکود-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار میلگرد چین در رکود

پایگاه خبری فولاد ایران – میلگرد صادراتی چین روزهای اخیر افت جزیی داشته چرا که خریداران موجودی کافی در انبارها دارند و با پیش بینی افت قیمت در آینده نزدیک تمایل به خرید نشان نمی دهند.

به گزارش فولاد ایران، متوسط قیمت فعلی میلگرد صادراتی چین ۵۰۹ دلار هر تن فوب ثبت شده که نسبت به هفته قبل تا ۳ دلار افت داشته است. از طرفی در بازار داخلی قیمت میلگرد ۵۶۹ تا ۵۷۶ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که تا ۶ دلار ارزان تر شده است. شرایط نامساعد جوی موجب رکود تقاضای داخلی و افزایش سطح موجودی بازار داخلی میلگرد چین شده است از این رو قیمت ها کاهش داشته است.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...