×

بازار ورق چین در ثبات-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار ورق چین در ثبات

پایگاه خبری فولاد ایران – روزهای گذشته قیمت ورق گرم صادراتی چین در ثبات بوده که به دلیل رکود تقاضای خارجی است.

به گزارش فولاد ایران، قیمت پیشنهادی فعلی ورق گرم صادراتی ۵۰۷ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب می باشد. در بازار داخلی نیز اخیرا قیمت ورق گرم ۳ دلار افت داشته ۵۶۱ تا ۵۶۴ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است.

با توجه به کاهش تولید کارخانه ها انتظار می رود قیمت ورق گرم در چین بالا برود. البته تقاضا در سطح متوسط است و فعالیت بازار داخلی و صادرات هر دو پایین می باشد.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...