×

اورست نفتی چین در آسیا-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


اورست نفتی چین در آسیا

پایگاه خبری فولاد ایران – غول نفتی پترو چاینا در چین با حفر چاه نفتی به عمق ۸٫۸۸۲ متر، عمیق ترین چاه نفتی آسیا را ایجاد کرده است. حفر این چاه به دلیل ساختار پیچیده زمین شناسی منطقه شمال غربی و همینطور درجه حرارت بالای هوا در این منطقه بیش از یک سال زمان برده است. برای تصور بهتر عمق این چاه نفتی که اخیرا حفر شده می توان آن را با ارتفاع بلندترین قله دنیا یعنی اورست که ارتفاع آن ۸ هزار ۸۴۸ متر است، مقایسه کرد. پترو چاینا اذعان می کند اساسا اورست را در زیر زمین حفر کرده است. به گزارش فولاد ایران، رکورد پیشین عمیق ترین چاه نفتی به نام سینوپک نیز متعلق به شرکت بزرگ پتروشیمی چین بوده که با عمق ۸٫۵۸۸ متر در همان میدان نفتی واقع شده است.

منبع: RTدر حال بارگذاری...