×

? معادن ذغال سنگ اروپا یک به یک با ده‌ها کارگر تعطیل می‌شوند -ضایعات بازار قم


? معادن ذغال سنگ اروپا یک به یک با ده‌ها کارگر تعطیل می‌شوند

? اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو آن تکلیف کرده است که به جهت حفاظت از محیط زیست، آن دسته از معادن ذغال سنگ که صرفه اقتصادی ندارند و با کمک دولت سرپا هستند را تعطیل کنند.
? اسپانیا یکی از کشورهایی است که از مدت‌ها پیش خواسته اتحادیه اروپا را اجابت کرده بود. دولت این کشور، ۲۵۰ میلیون یورو به منظور ایجاد مشاغل جدید برای بیش از ۲ هزار کارگر معادن ذغال سنگ هزینه می‌کند. بخشی از این بودجه صرف ارائه کمک‌های اجتماعی به کارگران می‌شود.در حال بارگذاری...