×

نگاهی به برخی مباحث مورد توجه بازارهای جهانی فولاد در سال ۲۰۱۹-ضایعات بازار قم


نگاهی به برخی مباحث مورد توجه بازارهای جهانی فولاد در سال ۲۰۱۹

ایران: تحریم ها به صادرات لطمه می زند؟؟

بررسی تاثیرات تحریم های اقتصادی امریکا بر ایران یکی از موارد مورد توجه خاص صنعت فولاد جهان در سال ۲۰۱۹ است. در این بین اثر تحریم ها بر صادرات فولاد ایران نیز مورد توجه خاص است. طبق آمار انجمن جهانی فولاد، ایران سال ۲۰۱۷ حدود ۷٫۴۶ میلیون تن محصولات نیمه تمام و تمام شده فولادی صادر کرد. سال ۲۰۱۸ نیز میزان صادرات ۷٫۷۰ میلیون تن بوده ولی نرخ رشد خیلی ناچیز است. از طرفی به نظر کارشناسان هنوز تا نمایان شدن اثرات منفی تحریم ها مانده است.

به گزارش فولاد ایران، در ۸ ماه نخست سال جاری در ایران صادرات بیلت ۱۴ درصد افت داشته و قیمت ها پایین بوده اند. صادرات اسلب نیز افت شدید ۲۹ درصدی داشته است.

هند: صادرات فولاد افزایش می یابد

پس از یک سال روند نزولی صادرات فولاد هند سال ۲۰۱۹ بالا می رود. کاهش صادرات فولاد چین به هند کمک می کند تا این خلع ایجاد شده را پر کند و صادرات خود را بالا ببرد. از طرفی با توجه به برنامه های افزایش ظرفیت تولید هند، احتمالا عرضه از تقاضای داخلی بیشتر می شود و این مازاد با افزایش صادرات جبران خواهد شد.

برزیل: معدن سامارکو تولید گندله را از سر می گیرد

پس از سه سال وقفه اجباری در تولید، این معدن بزرگ برزیلی برای از سرگیری فعالیت خود مجوزهای لازمه را دریافت کرده است.

نوامبر ۲۰۱۵ شکست سد این معدن و لطمه های وارد شده موجب شد این معدن با ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن در سال متوقف شود. گرچه حال فعالیت خود را با ظرفیت ۸ میلیون تنی از سر می گیرد ولی مجوزهای لازمه برای آغاز به کار مجدد را گرفته است. قابل ذکر است توقف فعالیت این معدن صادرات گندله هند را بالا برده بود.

حال انتظار می رود با این افزایش عرضه، قیمت جهانی گندله به میزان جزیی کاهش یابد و صادرات گندله هند تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

چین: چه بر سر بزرگترین بازار فولاد جهان می آید؟

پیش بینی ها حاکی از آن است که بزرگترین بازار فولاد جهان با چالش هایی روبروست. سال ۲۰۱۸ تولید فولاد چین به اوج رسیده و سال ۲۰۱۹ با کاهش تقاضای داخلی کاهش می یابد. انتظار می رود تولید فولاد چین که به اوج ۸۸۶ میلیون تن رسید در سال ۲۰۱۹ به ۸۶۱ میلیون کاهش یابد و سال ۲۰۲۰ نیز ۸۴۲ میلیون تن شود. در این مدت میزان تقاضای داخلی فولاد چین نیز تا ۳۴ میلیون تن افت خواهد داشت. چین نیمی از تولید فولاد جهان را در دست دارد و هر تغییری در بازار آن بر بازار جهانی فولاد نیز اثر می گذارد.

ویتنام: واردات فولاد را کاهش می دهد

ویتنام یکی از کشورهای بزرگ واردکننده فولاد است و سالانه ۱۴ میلیون تن فولاد وارد می کند. کارخانه های داخلی در حال افزایش تولید فولاد هستند و سال ۲۰۱۹ واردات فولاد به این کشور کاهش می یابد. ظاهرا تولید فولاد خام این کشور سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته ۱۴٫۴ میلیون تن شد. از این رو سال ۲۰۱۹ سال دشواری برای کشورهای صادرکننده فولاد به ویتنام است به ویژه چین و هند که بیشترین سهم را دارند. البته از طرفی صادرات مواد اولیه به ویتنام امسال بالا خواهد رفت.

منبع: steel mintدر حال بارگذاری...