×

رشد ۱۶ درصدی تولید فولاد میانی طی سال جاری-ضایعات بازار به نقل از ایسنا


رشد ۱۶ درصدی تولید فولاد میانی طی سال جاری
تولید فولاد میانی در ۹ماهه اول سال با رشد ۱۶ درصدی همراه شده و از ۱۶ میلیون و ۷۳ هزار تن در ۹ ماهه پارسال به ۱۸ میلیون و ۷۰۹ هزار تن رسیده است.

از این میزان ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تن سهم بیلت و بلوم بوده که با رشد ۲۳ همراه بود و ۸ میلیون و ۲۳۹ هزار نن دیگر نیز از نوع اسلب بود که ۹ درصد رشد داشت.

تولید محصولات فولادی در این مدت نیز با رشد ۹ درصدی از ۱۴ میلیون و ۶۳۱ هزار تن به ۱۵ میلیون و ۹۲۸ هزار تن رسید.

در بخش محصولات فولادی در تولید ورق پوششدار افت ۸ درصدی و درتولید تیرآهن افت ۶ درصدی ثبت شد اما در سایر محصولات رشد دیده شد.

تولید ورق پوششدار کشور از یک میلیون و ۱۳۳ هزار تن در ۹ ماهه اول سال قبل به یک میلیون و ۴۳ هزار نن رسیده است که حکایت از افت ۸ درصدی دارد. همچنین تولید تیرآهن از ۷۵۶ هزار تن به ۷۲۰ هزار تن رسید.

اما در تولید میلگرد رشد نسبتا خوب بوده و با رشد ۲۳ درصدی، تولید این محصول از ۴ میلیون و ۶۰۱ هزار تن به ۵ میلیون و ۶۵۳ هزار تن رسید.

تولید ورق کشور تا پایان دی ماه ۶ میلیون و ۶۴ هزار تن شد و ورق سرد نیز رقم تولید یک میلیون و ۸۸۸ هزار تنی را به ثبت رساند.

درخصوص آهن اسفنجی نیز گزارش انجمن حاکی از آن است که تولید این محصول با رشد ۲۰ درصدی از ۱۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن به ۱۹ میلیون و ۸۲۶ هزار تن رسیده است.

 در حال بارگذاری...