×

تقاضای جهانی فولاد امسال افزایش خواهد یافت-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


تقاضای جهانی فولاد امسال افزایش خواهد یافت
انجمن جهانی فولاد انتظار دارد امسال تقاضای فولاد خام علی رغم پیش بینی های کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان افزایش یابد. برآورد شده تقاضای جهانی فولاد حداقل ۱٫۴ درصد رشد داشته باشد در حالی که اقتصاد جهانی و اقتصاد چین نیز با کاهش سرعت رشد روبرو خواهند بود. البته این پیش بینی خیلی خوش بینانه نیست و چین به راحتی می تواند تقاضای فولاد را ۱ تا ۲ درصد افزایش دهد و در این صورت تقاضای جهانی فولاد تا ۲ درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش فولاد ایران، در این صورت و در مقایسه با سال قبل، ۱٫۶۴ میلیارد تن محصولات فولادی تولیدی جهان در سال گذشته به تنهایی برای تامین نیاز سال ۲۰۱۹ کافی نخواهد بود. از این رو می توان به رشد تولید فولاد جهان در سال ۲۰۱۹ امیدوار بود.
تولید فولاد خام جهان سال ۲۰۱۸ حدود ۴٫۶ درصد رشد داشته به یک میلیارد و ۸۰۸٫۶ میلیون تن رسید. از طرفی میزان سهم چین از تولید جهانی فولاد خام سال گذشته از ۵۰٫۳ درصد سال ۲۰۱۷ به ۵۱٫۳ درصد افزایش یافت در حالی که تقاضای آن در ثبات نسبی بود.
انتظار می رود امسال نیز تقاضای فولاد چین در ثبات باشد ولی تقاضای فولاد در هند بالا خواهد رفت. بدون شک در آینده نزدیک هند دومین مصرف کننده بزرگ فولاد دنیا خواهد بود. البته باید توجه داشت نرخ رشد اقتصادی هند گرچه بالاست ولی مانند چین وابسته به توسعه زیرساخت ها نیست و رشد تقاصای فولاد آن به دلیل روند صعودی جمعیت آن خواهد بود و مانند چین به توسعه صنایع مربوط نمی شود.در حال بارگذاری...