×

انجمن جهانی فولاد: افزایش تولید آهن اسفنجی ایران-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


✳️ انجمن جهانی فولاد: افزایش تولید آهن اسفنجی ایران

? آخرین گزارش ماهانه انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که تولید آهن اسفنجی ایران سال ۲۰۱۸ حدود ۳۱٫۷ درصد رشد سالانه داشته ۲۵٫۵۴ میلیون تن ثبت شد. در حال حاضر میزان تولید آهن اسفنجی ایران بیشتر از میزان تقاضای داخلی است و بخشی از آن صادر می شود.

? میزان تولید آهن اسفنجی خاور میانه و افریقای شمالی ( منطقه منا) سال ۲۰۱۸ رشد چشمگیری داشته که بیشتر تحت تاثیر افزایش تولید ایران و مصر بوده است.

? تولید آهن اسفنجی منطقه منا سال گذشته میلادی ۲۱٫۴ درصد رشد داشته ۴۳٫۲ میلیون تن شد. ۵٫۷۵ میلیون تن آهن اسفنجی در مصر تولید شد که رشد سالانه ۲۳٫۳ درصدی داشته و میزان تولید عربستان نیز ۴٫۹۹ میلیون تن ثبت شد که ۳٫۷ درصد بهبود داشت. امارات و قطر نیز به ترتیب ۳٫۷۸ و ۲٫۵۳ میلیون تن آهن اسفنجی تولید کردند که تولید امارات رشد ۴٫۹ درصدی داشت ولی تولید قطر ۰٫۹ درصد کاهش یافت.

?همچنین سال گذشته میلادی هند که بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی دنیاست ۳۰٫۳۷ میلیون تن تولید داشت که رشد سالانه ۲٫۹ درصدی را تجربه نمود. میزان تولید آهن اسفنجی جهانی طبق گزارش ۱۲ کشور مورد بررسی ۱۱٫۶ درصد رشد داشته ۸۴٫۱ میلیون تن ثبت شد و حدود ۸۵ درصد کل تولید جهانی آهن اسفنجی را در بر داشت.در حال بارگذاری...