×

در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۰ درصد کنسانتره سنگ آهن تولید شده است-ضایعات بازار قم


در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۰ درصد کنسانتره سنگ آهن تولید شده است
آمار تولید ۹ ماهه سنگ آهن هفت مجتمع شاخص که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منتشر شده حاکی از دستیابی به رقم بیش از ۲۷ میلیون تن است که گل گهر (کرمان) سهم حدود ۴۴ درصدی در این زمینه دارد.


از این میزان، شرکت های «گل گهر» ۱۱ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۸۶ تن، «چادرملو» ۶ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۶۳ تن، «سنگ آهن مرکزی» چهار میلیون و ۲۵ تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» سه میلیون و ۸۶۴ هزار و ۱۱۸ تن، «گهر زمین» سه میلیون و ۲۶۷ هزار و ۳۳۲ تن، «اپال پارسیان سنگان» ۲ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۸۶ تن، «صنعتی و معدنی توسعه ملی» یک میلیون و ۷۶ هزار و ۴۲۹ تن، «صبا نور» ۸۹۳ هزار و ۶۰۲ تن و «جلال آباد» ۳۷۸ هزار و ۱۳۳ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

** افزایش ۳۵ درصدی تولید دانه بندی
برپایه این گزارش، پنج شرکت بزرگ معدنی در ۹ ماهه امسال، پنج میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۹۶ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که در همسنجی با پارسال (تولید سه میلیون و ۹۵۵ هزار و ۱۶۰ تن)، ۳۵ درصد رشد نشان می دهد.

از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۴ تن، صبا نور یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۰۴ تن، سنگ آهن مرکزی یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۱۰۳ تن، فلات مرکزی ۷۹۷ هزار و ۱۷۹ تن، چادرملو ۳۲۲ هزار و ۱۶۴ تن و «میشدوان» ۶۲ هزار و ۲۳۲ تن تولید کرده است.

به گزارش ایرنا، جداول آماری دوره ۹ ماهه نشان می دهد که میزان استخراج سنگ آهن خام افزون بر ۴۸ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۸۶ تن، تولید سنگ آهن ۲۷ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۸۹ تن و محصول ارسالی برای مصرف ۲۶ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۸۶ تن بود.در حال بارگذاری...