×

اقدام شرکت های فولاد آمریکا برای بهره مندی بیشتر از بازار- ضایعات بازار قم


? اقدام شرکت های فولاد آمریکا برای بهره مندی بیشتر از بازار

▫️شرکت های تولید فولاد در آمریکا با توجه به سیاست های دولت این کشور اقداماتی را برای بهره مندی بیشتر از بازار آغاز کرده اند.

▫️به گزارش ایراسین به نقل از استیل تکنولوژی، سیاست دولت آمریکا مبنی بر تمرکز بر صنایع فولاد داخلی موجب شده تا شرکت های فعال در این حوزه اقداماتی را برای افزایش بهره انجام بدهند.

▫️یکی از این اقدامات ادغام شدن شرکت های فولاد است. در همین رابطه شرکت «آلرو استیل» اعلام کرده که به زودی منابعی مشخص از شرکت فولاد «ریورفرانت» را تصاحب می کند.

▫️شرکت ریور فرانت در سال ۱۹۸۵ تاسیس شده و شرکت آلر در نظر دارد با تملک آن ظرفیت تولیدی خود را افزایش بدهد.

▫️با توجه به سیاست های دولت آمریکا مبنی بر کاهش واردات فولاد، اقدماتی همچون تصمیم شرکت آلر فرصت خوبی را برای شرکت بوجود می اورد.در حال بارگذاری...