×

تقاضای الکترود در چین رو به بالاست-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


تقاضای الکترود در چین رو به بالاست
آمار نشان می دهد سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۷۰ کوره قوس الکتریکی جدید در چین فعال بودند و سهم این کوره ها از تولید فولاد چین از ۷٫۳ درصد سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. این کوره ها مصرف قراضه چینی ها را بالا برد و آلودگی زیست محیطی کمتری داشته و به توسعه با ثبات اقتصاد چین نیز کمک نمود. در این راستا با توسعه کوره های قوس الکتریکی، بازار فرصت های شغلی وابسته و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز نیز توسعه یافته که الکترود گرافیتی از این جمله بود.
به گزارش فولاد ایران، حال با توجه به روند صعودی ظرفیت تولید کوره های قوس الکتریکی در چین تقاضای الکترود نیز رو به افزایش است. از این رو انتظار می رود تقاضای الکترود در بازار فولاد چین تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰۲۶۰۰ تن برسد.
همچنین قابل ذکر است از سال ۲۰۱۷ تاکنون ظرفیت تولید الکترود گرافیتی در چین به سرعت رو به رشد بوده و انتظار می رود امسال و سال آینده به اوج برسد. سال ۲۰۱۷ ظرفیت تولید الکترود گرافیتی در چین ۱٫۲۲ میلیون تن بود و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲٫۱۲ میلیون تن گردد. در این بین برخی نگرانند کمبود کک سوزنی این روند صعودی تولید الکترود چین را با اختلالاتی مواجه سازد.در حال بارگذاری...