×

کاهش واردات بیلت به ترکیه-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


✳️ کاهش واردات بیلت به ترکیه

▫️آمار رسمی نشان می دهد ترکیه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۵۵ هزار تن بیلت وارد کرده که ۵۸٫۲ درصد نسبت به سال قبل افت داشت ارزش بیلت وارد شده نیز ۴۶٫۳ درصد کاهش داشته ۵۵۲ میلیون دلار ثبت شد.

▫️ در این بین میزان بیلت و بلوم وارد شده از روسیه بیشترین سهم را داشته حدود ۴۶۱ هزار تن ثبت شد که البته کاهش سالانه ۴۲٫۶۳ درصدی داشت. پس از آن اوکراین با ۲۲۰ هزار تن دومین صادر کننده بیلت به ترکیه بود.

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران بنقل از yiehدر حال بارگذاری...