×

رکود تقاضا و مقاومت کارخانه ها در بازار ورق چین-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران قم


✳️ رکود تقاضا و مقاومت کارخانه ها در بازار ورق چین

▫️صادرکننده های ورق گرم چین قیمت ها را در سطوح بالا ثابت نگه داشتند البته روزهای اخیر فعالیت بازار کمتر شد.

▫️ در بازار داخلی نیز ورق گرم کمی بالا رفته ۵۷۰ تا ۵۷۴ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شده است. ورق گرم صادراتی رشد ناچیزی داشته ۵۲۷ دلار هر تن فوب می باشد. معاملاتی در جنوب شرق آسیا در ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار هر تن فوب نهایی شد.

▫️برخی معتقدند تقاضای جهانی ورق رو به بهبود است از این رو فولادسازان چینی نیز می توانند در قیمت های بالا پیشنهاد دهند. در هر حال فعلا خریداران آماده پذیرش رشد قیمت نیستند. قیمت ها نسبت به یک هفته قبل ۵ تا ۱۰ دلار بالا رفته باید دید فولادسازان چینی تا چه زمانی می توانند مقاومت کنند.

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران بنقل از metal expertدر حال بارگذاری...