×

لیست قیمت شرکت hidary


استان :اصفهان - شهر :خمینی شهر
نماینده : Ahmad hidary
شماره تماس : 09136900086

#ضایعاتقیمتتاریخ
1آلومینیوم نرم16000۲۸ تیر ۱۳۹۸
2آلومینیوم خشک14000۲۸ تیر ۱۳۹۸
3مس کابلی قرمز61000۲۸ تیر ۱۳۹۸
4مس کابلی سیاه60000۲۸ تیر ۱۳۹۸
5مس مخابراتی55000۲۸ تیر ۱۳۹۸
6مس ذوبی52000۲۸ تیر ۱۳۹۸
7برنج زردبار43000۲۸ تیر ۱۳۹۸
8برنج سفیدبار42000۲۸ تیر ۱۳۹۸
9مفرغ (برنز)40000۲۸ تیر ۱۳۹۸
10سوفاره برنج38000۲۸ تیر ۱۳۹۸
11رادیات برنجی38000۲۸ تیر ۱۳۹۸

توضیحات:
این قیمت هابراساس عمده بار میباشد
گفتگو:


در حال بارگذاری...