×

لیست قیمت شرکت hidary


استان :اصفهان - شهر :خمینی شهر
نماینده : Ahmad hidary
شماره تماس : 09136900086

#ضایعاتقیمتتاریخ
1آلومینیوم نرم16000۲۸ تیر ۱۳۹۸
2برنج زردبار43000۲۸ تیر ۱۳۹۸
3برنج سفیدبار42000۲۸ تیر ۱۳۹۸
4مفرغ (برنز)40000۲۸ تیر ۱۳۹۸
5سوفاره برنج38000۲۸ تیر ۱۳۹۸
6رادیات برنجی38000۲۸ تیر ۱۳۹۸
7مس کابلی قرمز61000۲۸ تیر ۱۳۹۸
8مس کابلی سیاه60000۲۸ تیر ۱۳۹۸
9مس مخابراتی55000۲۸ تیر ۱۳۹۸
10مس ذوبی52000۲۸ تیر ۱۳۹۸
11آلومینیوم خشک14000۲۸ تیر ۱۳۹۸

توضیحات:
این قیمت هابراساس عمده بار میباشد
گفتگو:


در حال بارگذاری...