×

لیست قیمت شرکت فلزات رنگین شفیعی


استان : - شهر :
نماینده : میثم شفیعی
شماره تماس :

#ضایعاتقیمتتاریخ
2ضایعات سرب خشک16000۰۴ آذر ۱۳۹۸
12باتری ایرانی12500۰۴ آذر ۱۳۹۸
1آلومینیوم نرم17000۰۴ آذر ۱۳۹۸
3برنج زردبار45۰00۰۴ آذر ۱۳۹۸
4رادیات برنجی40000۰۴ آذر ۱۳۹۸
5استیل ۳۰۴8500۰۴ آذر ۱۳۹۸
6مس کابلی قرمز60000۰۴ آذر ۱۳۹۸
7مس ذوبی60000۰۴ آذر ۱۳۹۸
8سرسیلندر آلومینیومی17500۰۴ آذر ۱۳۹۸
9پیستون آلومینیومی17500۰۴ آذر ۱۳۹۸
10رادیات آلومینیومی13500۰۴ آذر ۱۳۹۸
11آلومینیوم خشک15000۰۴ آذر ۱۳۹۸

توضیحات:
تسویه نقدی
گفتگو:


در حال بارگذاری...