×

درجه دو


#قیمتشرکتبروزرسانی
13000فولاد آسیا ایوانکی۲۱ آبان ۱۳۹۸
22960انبار تهران شماره یک۲۱ آبان ۱۳۹۸
32960فولاد خزر رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
42890فولاد آریا اردستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
52880سامان یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
62850زرفام یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
72830فولاد جم قم۲۱ آبان ۱۳۹۸
82830فولاد کویر دامغان۲۱ آبان ۱۳۹۸
92830فولاد سفید دشت۱۹ آبان ۱۳۹۸
102810انبار فوکا صنعت صبا شماره 2۲۱ آبان ۱۳۹۸
112780فولاد گستر اصفهان۲۱ آبان ۱۳۹۸
122770هفت تپه شوش دانیال۲۱ آبان ۱۳۹۸
132770سپهر شرق (خضرلو)۲۱ آبان ۱۳۹۸
142770فولاد خوزستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
152760درفک رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
162740فولاد کالا فوکا شهرضا۲۱ آبان ۱۳۹۸
172730شهریار بناب۱۹ آبان ۱۳۹۸
182680فولاد مبنا۱۸ آبان ۱۳۹۸
192630پارمیدا فولاد یزد۱۹ آبان ۱۳۹۸
202400سهند آذر آسیا تیکمه داش۲۱ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...