×

ویژه


#قیمتشرکتبروزرسانی
13100انبار تهران شماره یک۲۱ آبان ۱۳۹۸
23100فولاد انزلی۲۱ آبان ۱۳۹۸
33100فولاد آسیا ایوانکی۲۱ آبان ۱۳۹۸
43070فولاد خزر رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
53030انبار تهران پاکدشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
63000سامان یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
72980فولاد جم قم۲۱ آبان ۱۳۹۸
82960اسپریس ساوه۱۸ آبان ۱۳۹۸
92950سپهر شرق (خضرلو)۲۱ آبان ۱۳۹۸
102930فولاد کویر دامغان۲۱ آبان ۱۳۹۸
112900فولاد آریا اردستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
122900شهریار بناب۱۹ آبان ۱۳۹۸
132890درفک رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
142870سهند آذر آسیا تیکمه داش۲۱ آبان ۱۳۹۸
152850زرفام یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
162850فولاد سفید دشت۱۹ آبان ۱۳۹۸
172850فولاد مبنا۱۸ آبان ۱۳۹۸
182820هفت تپه شوش دانیال۲۱ آبان ۱۳۹۸
192810انبار فوکا صنعت صبا شماره 2۲۱ آبان ۱۳۹۸
202800فولاد خوزستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
212800فولاد گستر اصفهان۲۱ آبان ۱۳۹۸
222770غلطک سازان سجزی۲۱ آبان ۱۳۹۸
232760فولاد کالا فوکا شهرضا۲۱ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...